დიგიტალური ქართველოლოგია

დიგიტალური ქართველოლოგია
Digital Kartvelology

დიგიტალური ჰუმანიტარიის აკადემიის რეცენზირებადი ელექტრონული ბილინგვური სამეცნიერო ჟურნალი

დიგიტალური ჰუმანიტარიის აკადემიის რეცენზირებადი ელექტრონული ბილინგვური სამეცნიერო ჟურნალი „დიგიტალური ქართველოლოგია“ დაარსდა დიგიტალური ჰუმანიტარიის აკადემიის დამფუძნებელთა მიერ და განკუთვნილია დიგიტალურ ჰუმანიტარიაში მოღვაწე სპეციალისტებისათვის. ჟურნალი წარმოდგენს დიგიტალური ჰუმანიტარიის აკადემიისა და და ფრანკფურტის უნივერსიტეტის ემპირიული ენათმეცნიერების ინსტიტუტის კავკასიოლოგიის მიმართულების ერთობლივ სამეცნიერო გამოცემას.
ჟურნალი „დიგიტალური ქართველოლოგია“ მიზნად ისახავს საქართველოში დიგიტალური ქართველოლოგიის განვითარების ხელშეწყობას და დიგიტალურ ჰუმანიტარიაში მომუშავე სპეციალისტებისათვის აკადემიური პლატფორმის შექმნას სამეცნიერო ნაშრომების გამოსაქვეყნებლად.
სამეცნიერო საბჭო:
სამეცნიერო საბჭოს თავმჯდომარე: იოსტ გიპერტი (გერმანია)
სამეცნიერო საბჭოს წევრები: მანანა თანდაშვილი (გერმანია), პაულ მოირერი (ნორვეგია), ბერნარ უტიე (საფრანგეთი), ირინა გურევიჩი (გერმანია), მზექალა შანიძე (საქართველო) თინათინ მარგალიტაძე (საქართველო), ნინო ფირცხალავა (საქართველო), ვახტანგ ლიჩელი (საქართველო),
სამეცნიერო საბჭოს მდივანი: მარიამ ყამარაული (გერმანია)

ჟურნალში წარმოდგენილია შემდეგი დარგები:

ჟურნალის ფორმა და მოცულობა:

ჟურნალს წარმართავს სარედაქციო საბჭო, რომელიც შედგება დიგიტალურ ჰუმანიტარიაში მოღვაწე ქართველი და უცხოელი მეცნიერებისაგან.
მანანა თანდაშვილი (მთავარი რედაქტორი), დარეჯან თვალთვაძე (რედაქტორი), რუსუდან პაპიაშვილი (ტექნიკური რედაქტორი), რამაზ ხალვაში, მაია ლომია, ქეთევან მარგიანი-სუბარი, ქეთევან დათუკიშვილი, ნათია დუნდუა (პასუხისმგებელი მდივანი), კახაბერ ლორია, ლუკა ნახუცრიშვილი.

ჟურნალში გამოქვეყნებული სტატიის ტექნიკური პარამეტრები:

სტატიების წარმოდგენის ბოლო ვადა: 2021 წლის 30 დეკემბერი
ჟურნალის პირველი ნომერი გამოვა 2022 წლის 14 აპრილს