მრჩეველთა საბჭოს წევრები

იოსტ გიპერტი

პროფესორი (გერმანია)

პაულ მოირერი

დოქტორი (ნორვეგია)

თინათინ მარგალიტაძე

პროფესორი (საქართველო)

ემზარ ჯგერენაია

პროფესორი (საქართველო)

დარეჯან თვალთვაძე

პროფესორი (საქართველო)