დიგიტალური ქართველოლოგია

დიგიტალური ქართველოლოგია

დიგიტალური ჰუმანიტარიის აკადემიის რეცენზირებადი ელექტრონული ორენოვანი სამეცნიერო ჟურნალი

ISSN 2720-8427 (ელექტრონული ვერსია)

ჟურნალის ახალი ნომერი:
ტომი 1, 2022 წ. (სრული ვერსია)

დიგიტალური ჰუმანიტარიის აკადემიის რეცენზირებადი ელექტრონული ბილინგვური სამეცნიერო ჟურნალი „დიგიტალური ქართველოლოგია“ განკუთვნილია დიგიტალურ ჰუმანიტარიაში მოღვაწე სპეციალისტებისათვის და მიზნად ისახავს საქართველოში დიგიტალური ქართველოლოგიის განვითარების ხელშეწყობას და დიგიტალურ ჰუმანიტარიაში მომუშავე სპეციალისტებისათვის აკადემიური პლატფორმის შექმნას სამეცნიერო ნაშრომების გამოსაქვეყნებლად.

ავტორები და სტატიები:

I. ხელნაწერთა დიგიტალური შესწავლა

ბერნარ უტიე
თბილისში დაცული ქართული პალიმფსესტები
კრისტა მიულერ-კესლერი
ქრისტიანული პალესტინის არამეული ტექსტები ქართული ხელნაწერების ქვედა ფენებში
ერიხ რენჰარტი
გრაცის უნივერსიტეტის სინური პალიმფსესტი (Ms. 2058/2)
დარეჯან თვალთვაძე
ძველი ხელნაწერების ახალი სიცოცხლე – ქართული ხელნაწერების დიგიტალიზაცია და მისი მნიშვნელობა კოდიკოლოგიური და ტექსტოლოგიური კვლევებისათვის

II. დიგიტალური ლექსიკოგრაფია

თინათინ მარგალიტაძე
მარჯორი უორდროპის ქართველოლოგიური მოღვაწეობის უცნობი ფურცელი
ქეთევან დათუკიშვილი, ნანა ლოლაძე, მერაბ ზაქალაშვილი
პროგრამა „ლექსიკოგრაფი“ – ლექსიკოგრაფიული სამუშაოების მართვის ინსტრუმენტი

III. ენათმეცნიერება

იოსტ გიპერტი
„Suffixaufnahme“-ის რევიზიისათვის ძველ ქართულში
მაია ლომია, ქეთევან მარგიანი
ქართველურ ენათა ლინგვისტური ანოტაცია: I. სახელების ანოტაცია (პრობლემები და მათი გადაჭრის გზები)

IV. თარგმანმცოდნეობა / კორპუსლინგვისტიკა

მანანა თანდაშვილი, მარიამ ყამარაული
ეკვივალენტობის შეფასების კრიტერიუმების კონცეპტუალური ჩარჩო მრავალენობრივ პარალელურ კორპუსში Rustaveli goes digital
ხათუნა ბერიძე
ქართული და ამერიკული ფილმების თარგმანის ინტერ-რეფლექსიური კორპუსული ანალიზი

დიგიტალური ქართველოლოგია

დიგიტალური ჰუმანიტარიის აკადემიის რეცენზირებადი ელექტრონული ბილინგვური სამეცნიერო ჟურნალი

დიგიტალური ჰუმანიტარიის აკადემიის რეცენზირებადი ელექტრონული ბილინგვური სამეცნიერო ჟურნალი „დიგიტალური ქართველოლოგია“ დაარსდა დიგიტალური ჰუმანიტარიის აკადემიის დამფუძნებელთა მიერ და განკუთვნილია დიგიტალურ ჰუმანიტარიაში მოღვაწე სპეციალისტებისათვის. ჟურნალი წარმოდგენს დიგიტალური ჰუმანიტარიის აკადემიისა და და ფრანკფურტის უნივერსიტეტის ემპირიული ენათმეცნიერების ინსტიტუტის კავკასიოლოგიის მიმართულების ერთობლივ სამეცნიერო გამოცემას. ჟურნალი „დიგიტალური ქართველოლოგია“ მიზნად ისახავს საქართველოში დიგიტალური ქართველოლოგიის განვითარების ხელშეწყობას და დიგიტალურ ჰუმანიტარიაში მომუშავე სპეციალისტებისათვის აკადემიური პლატფორმის შექმნას სამეცნიერო ნაშრომების გამოსაქვეყნებლად.
სამეცნიერო საბჭო:
სამეცნიერო საბჭოს თავმჯდომარე: იოსტ გიპერტი (გერმანია)
სამეცნიერო საბჭოს წევრები: მანანა თანდაშვილი (გერმანია), პაულ მოირერი (ნორვეგია), ბერნარ უტიე (საფრანგეთი), ირინა გურევიჩი (გერმანია), ტომი მაკენერი (ინგლისი)მზექალა შანიძე (საქართველო), თინათინ მარგალიტაძე (საქართველო), ნინო ფირცხალავა (საქართველო), ვახტანგ ლიჩელი (საქართველო)
სამეცნიერო საბჭოს მდივანი: მარიამ ყამარაული (გერმანია)
სარედაქციო საბჭო:
ჟურნალს წარმართავს სარედაქციო საბჭო, რომელიც შედგება დიგიტალურ ჰუმანიტარიაში მოღვაწე ქართველი და უცხოელი მეცნიერებისაგან:
მანანა თანდაშვილი (მთავარი რედაქტორი), დარეჯან თვალთვაძე (რედაქტორი), რუსუდან პაპიაშვილი (ტექნიკური რედაქტორი), რამაზ ხალვაში, მაია ლომია, ქეთევან მარგიანი, ქეთევან დათუკიშვილი, ხათუნა ბერიძე, ნათია დუნდუა (პასუხისმგებელი მდივანი), კახაბერ ლორია, ლუკა ნახუცრიშვილი.
დარგები:

ჟურნალში წარმოდგენილია შემდეგი დარგები:

ავტორებისათვის:

საერთაშორისო რეცენზირებადი სამეცნიერო ელექტრონული ჟურნალი „დიგიტალური ქართველოლოგია“ წარმოადგენს სამეცნიერო -საგანმანათლებლო საზოგადოების დიგიტალური ჰუმანიტარიის აკადემია - საქართველო ყოველწლიურ ჟურნალს და მიზნად ისახავს დიგიტალურ ჰუმანიტარიაში მომუშავე სპეციალისტებისათვის აკადემიური პლატფორმის შექმნას სამეცნიერო ნაშრომების გამოსაქვეყნებლად.

ჟურნალის ფორმა და მოცულობა:

სტატიების წარმოდგენის ბოლო ვადა: ყოველი წლის 30 აპრილი.

ჟურნალში გამოქვეყნებული სტატიის ტექნიკური პარამეტრები:

რეცენზირება:

ელექტრონული ჟურნალი „დიგიტალური ქართველოლოგია“ ორენოვანია და გამოდის წელიწადში ერთხელ. გამოსაქვეყნებლად წარმოდგენილი სტატიების შეფასებას ახორციელებს ორი დამოუკიდებელი ექსპერტი. რეცენზირების შემდეგ სტატია დამატებით განიხილება ჟურნალის სამეცნიერო საბჭოს მიერ.

საკონტაქტო ინფორმაცია

სამუშაო საათები

ჩვენი გუნდი ყოველთვის მზად არის გაგიწიოთ კონსულტაცია

ყველა უფლება დაცულია