დიგიტალური ქართველოლოგია ტომი I

დიგიტალური ქართველოლოგია
ტომი I

დიგიტალური ჰუმანიტარიის აკადემიის რეცენზირებადი ელექტრონული ორენოვანი სამეცნიერო ჟურნალი

ISSN 2720-8427 (ელექტრონული ვერსია)

ჟურნალის ახალი ნომერი:
ტომი 1, 2022 წ. (სრული ვერსია)

დიგიტალური ჰუმანიტარიის აკადემიის რეცენზირებადი ელექტრონული ბილინგვური სამეცნიერო ჟურნალი „დიგიტალური ქართველოლოგია“ განკუთვნილია დიგიტალურ ჰუმანიტარიაში მოღვაწე სპეციალისტებისათვის და მიზნად ისახავს საქართველოში დიგიტალური ქართველოლოგიის განვითარების ხელშეწყობას და დიგიტალურ ჰუმანიტარიაში მომუშავე სპეციალისტებისათვის აკადემიური პლატფორმის შექმნას სამეცნიერო ნაშრომების გამოსაქვეყნებლად.

ავტორები და სტატიები:

I. ხელნაწერთა დიგიტალური შესწავლა

ბერნარ უტიე
თბილისში დაცული ქართული პალიმფსესტები
კრისტა მიულერ-კესლერი
ქრისტიანული პალესტინის არამეული ტექსტები ქართული ხელნაწერების ქვედა ფენებში
ერიხ რენჰარტი
გრაცის უნივერსიტეტის სინური პალიმფსესტი (Ms. 2058/2)
დარეჯან თვალთვაძე
ძველი ხელნაწერების ახალი სიცოცხლე – ქართული ხელნაწერების დიგიტალიზაცია და მისი მნიშვნელობა კოდიკოლოგიური და ტექსტოლოგიური კვლევებისათვის

II. დიგიტალური ლექსიკოგრაფია

თინათინ მარგალიტაძე
მარჯორი უორდროპის ქართველოლოგიური მოღვაწეობის უცნობი ფურცელი
ქეთევან დათუკიშვილი, ნანა ლოლაძე, მერაბ ზაქალაშვილი
პროგრამა „ლექსიკოგრაფი“ – ლექსიკოგრაფიული სამუშაოების მართვის ინსტრუმენტი

III. ენათმეცნიერება

იოსტ გიპერტი
„Suffixaufnahme“-ის რევიზიისათვის ძველ ქართულში
მაია ლომია, ქეთევან მარგიანი
ქართველურ ენათა ლინგვისტური ანოტაცია: I. სახელების ანოტაცია (პრობლემები და მათი გადაჭრის გზები)

IV. თარგმანმცოდნეობა / კორპუსლინგვისტიკა

მანანა თანდაშვილი, მარიამ ყამარაული
ეკვივალენტობის შეფასების კრიტერიუმების კონცეპტუალური ჩარჩო მრავალენობრივ პარალელურ კორპუსში Rustaveli goes digital
ხათუნა ბერიძე
ქართული და ამერიკული ფილმების თარგმანის ინტერ-რეფლექსიური კორპუსული ანალიზი

საკონტაქტო ინფორმაცია

სამუშაო საათები

ჩვენი გუნდი ყოველთვის მზად არის გაგიწიოთ კონსულტაცია

ყველა უფლება დაცულია