საერთაშორისო ზამთრის სკოლა დიგიტალურ ჰუმანიტარიაში

საერთაშორისო ზამთრის სკოლა დიგიტალურ ჰუმანიტარიაში

მიზანი:

საერთაშორისო ზამთრის სკოლა მიზნად ისახავს გორის სახელმწიფო უნივერსიტეტში სეზონური სკოლის ჩატარებას დიგიტალურ ჰუმანიტარიაში, რომელიც საშუალებას მისცემს სკოლის მონაწილეებს გაეცნონ დიგიტალური ჰუმანიტარიის ჩამოყალიბების ისტორიას, არსსა და საფუძვლებს და მიიღონ ცოდნა დიგიტალური ჰუმანიტარიის ძირითად მიმართულებებში. გარდა თეორიული ცოდნის შეძენისა, ზამთრის სკოლის პროგრამა ასევე მოიცავს პრაქტიკული მეცადინეობების ჩატარებას, ქართული ენისათვის შექმნილი ტექნოლოგიების გაცნობასა და მათი გამოყენების უნარ-ჩვევების შეძენას.
საერთაშორისო ზამთრის სკოლას გორის სახელმწიფო უნივერსიტეტში აფინანსებს საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების სამინისტრო

პროგრამა

6 მარტი - ზამთრის სკოლის გახსნა

10:00-10:30 სეზონური სკოლის მონაწილეთა რეგისტრაცია

10:30-11:00 სეზონური სკოლის საზეიმო გახსნა

6 მარტი

7 მარტი

8 მარტი

9 მარტი

10 მარტი

11 მარტი

12 მარტი

რეგისტრაციისათვის დააჭირეთ ღილაკს

შემოაბიჯე დიგიტალურ ქართველოლოგიაში!