საზაფხულო სკოლა დიგიტალურ ქართველოლოგიაში

თემაზე: „დიგიტალური რუსთველოლოგია“

პროექტის ავტორი:პროფ. მ. თანდაშვილი (ფრანკფურტის უნივერსიტეტი),
პროექტის თანაავტორები: პროფ. დ. თვალთვაძე (თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი)
პროფ. რ. ხალვაში (ბათუმის სახელმწიფო უნივერსიტეტი), დოქტ. მ. ყამარაული (ფრანკფურტის უნივერსიტეტი)

მიზანი:

საზაფხულო სკოლა დიგიტალურ ქართველოლოგიაში მიზნად ისახავს კვლევის დიგიტალური მეთოდების შესწავლას და გამოყენებას რუსთველოლოგიური კვლევების განსახორციელებლად. პროგრამა ითვალისწინებს „ვეფხისტყაოსნის თარგმანების პარალელური კორპუსის სტრუქტურის გაცნობას და მის გამოყენებას თარგმანის სტრატეგიებისა და ტექნიკების შედარების მიზნით. პროგრამა შედგება 16 ლექციისაგან და მოიცავს როგორც თეორიულ ლექციებს, ისე პრაქტიკულ მეცადინეობებს.

მსმენელთა რაოდენობა და პირობები:

საზაფხულო სკოლაში მონაწილეობის მსურველებმა უნდა წარმოადგინონ შემდეგი საბუთები:

სტუდენტური პრეზენტაციებიდან შერჩეული 10 საუკეთესო პრეზენტაცია სტატიის სახით გამოქვეყნდება დიგიტალური ჰუმანიტარიის აკადემიის ელექტრონულ სამეცნიერო ჟურნალში „მილენიუმი“.

პროგრამა

29 ივლისი, 16.00 სთ.

საზაფხულო სკოლის გახსნა

შესავალი ლექცია რუსთველოლოგიაში (ე. ხინთიბიძე)

I. თეორიული ბლოკი (12 ლექცია)

30 ივლისი, შაბათი 10.00 - 13.00 სთ.

1 აგვისტო, კვირა10.00 - 13.00 სთ.

7 აგვისტო, 10.00 - 13.00 სთ.

8 აგვისტო, 10.00 - 13.00 სთ.

14 აგვისტო, 10.00 - 13.00 სთ.

15 აგვისტო, 10.00 - 13.00 სთ.

II. პრაქტიკული ბლოკი (4 სხდომა)

21 აგვისტო, 10.00 - 14.00 სთ.

22 აგვისტო, 10.00 - 14.00 სთ.

III. ფინალური ნაწილი: (ორი დღე)

25-26 სექტემბერი , 10.00 - 16.00 სთ.

30 სექტემბერი , 10.00 - 12.00 სთ.

რეგისტრაციისათვის დააჭირეთ ღილაკს

შემოაბიჯე დიგიტალურ ქართველოლოგიაში!