პრეზენტაცია

„ჩემი ვეფხისტყაოსანი“ - მრავალენოვანი ციფრული ონლაინპორტალი
ქართული დიასპორებისათვის
27 ივნისი, 2024

პრეზენტაცია

„ჩემი ვეფხისტყაოსანი“ - მრავალენოვანი ციფრული ონლაინპორტალი
ქართული დიასპორებისათვის
27 ივნისი, 2024

საქართველოს საგარეო საქმეთა სამინისტრო 2024 წლის 27 ივნისს ატარებს დიასპორების დღისადმი მიძღვნილ კონფერენციას, სადაც წარმოდგენილი იქნება სამინისტროს მიერ 2023 წელს დაფინანსებული დიასპორული პროექტები. პროექტი „ჩემი ვეფხისტყაოსანი“ (https://myrustaveli.com/) წარადგინეს პროექტის ხელმძღვანელმა პროფ. მანანა თანდაშვილმა, პროექტის კოორდინატორმა მარიამ გობიანიძემ და პროექტის კალიგრაფიული შრიფტის ავტორმა დავით მაისურაძემ. „ვეფხისტყაოსნის“თარგმანების ციფრული ონლაინპორტალი მოიცავს პოემის თარგმანს შემდეგ ენებზე: ქართული, ინგლისური, გერმანული, ფრანგული, იტალიური, ესპანური და ბერძნული. პროექტი მიზნად ისახავს საზღვარგარეთ მცხოვრებ თანამემამულეებში კულტურული მეხსიერების ტრანსმისიას და ეროვნული იდენტობისა შენარჩუნებას.
პროექტი დააფინანსა საქართველოს საგარეო საქმეთა სამინისტრომ

პროექტის რესურსები

ციფრულ პორტალზე „ჩემი რუსთაველი“ პოემა განთავსებულია შვიდ ენაზე: ქართულად, ინგლისურად, გერმანულად, ფრანგულად, იტალიურად, ესპანურად და ბერძნულად. „ვეფხისტყაოსნი“ ტექსტი პარალელური ფორმით არის მოცემული პორტალზე (ქართულ-ინგლისური, ქართულ-გერმანული, ქართულ-ფრანგული, ქართულ-იტალიური, ქართულ-ესპანური და ქართულ-ბერძნული).
თარგმანის ციფრული ვერსიები შექმნილია შემდეგი გამოცემების მიხედვით:
Rusthweli, Schotha. Der Recke im Tigerfell: Ein altgeorgisches Poem / Deutsche Nachdichtung von Hugo Huppert; Herausgegeben von Jost Gippert und Manana Tandaschwili; Wiesbaden: Reichert Verlag, 2014. ISBN 978-3-95490-045-9
Roustaveli, Chota. Le Chevalier à la peau de pantere / Trad. du géorg., préface et commenté par Gaston Bouatchidze; Traduction revu par M. M. Philippe Dumaine et Bernard Outtier; Ill. de Roussoudans Petviachvili; Presentation de A. Youlikov. Glossaire a la fin du texte. Moscou: Radouga, 1989.
Rustaveli, Sciota. L’uomo dalla pelle di leopardo / Prima riduzione italiana in versi a cura di Antonio Bonelli. Ragusa: Libroitaliano, 1998.
Rustaveli, Shota. EI Caballero de la Piel de Tigre / Edicion critica y estudio preliminar de Maria Elvira Roca Barea. _ [Malaga]: Universidad de Malaga, 2003. ISBN 84-7496-994-8.
Rustaveli, Shota. The Knight in the Panther’s Skin / Transl. from the Georgian by Venera Urushadze / Editors: Kevin Crossley-Holland and Nico Kiasashvili / Illustrations: by Zurab Kapanadze._ Tbilisi: Sabchota Sakartvelo, 1979.
Σότα Ρουσταβέλι, “Ο ιππότης με δέρμα Τίγρη“, Εμμανουήλ Μηταφίδη, 2016, Αθήνα.

თარგმანების ციფრულ ვერსიებზე მუშაობდნენ: მანანა თანდაშვილი, მარიამ გობიანიძე, მარიამ ყამარაული, მაია ქუქჩიშვილი, ლიკა შონია, იულიან ჰაშე და ლუიზა ნარცისი.