დიგიტალური ჰუმანიტარიის აკადემიის ტრენერები

მარიამ გობიანიძე

დავით მაისურაძე

მარიამ ყამარაული

მარინა მჟავანაძე

ანასტასია ყამარაული

თათია ცეცხლაძე

მარიამ მათიაშვილი

მარიამ რუხაძე

გიორგი ჯღარკავა

ელენე ქადაგიშვილი

მარიამ ნავაძე

ნუნუ ბახტაძე