დიგიტალური ჰუმანიტარიის აკადემიის ტრენერები

მარიამ მათიაშვილი

მარიამ რუხაძე

გიორგი ჯღარკავა

ელენე ქადაგიშვილი

მარიამ ნავაძე

ნუნუ ბახტაძე