კორპუსლინგვისტური კვლევის მეთოდები

მიზანი:

ვორკშოფი მიზნად ისახავს კვლევის დიგიტალური მეთოდების შესწავლას, კერძოდ კვლევაში კორპუსლინგვისტური მეთოდების გამოყენებას. ვორკშოფის პროგრამის ფარგლებში მონაწილეები გაეცნობიან ქართველოლოგიის დიდ მონაცემთა ბაზებს, გაეცნობიან ქართული ენის ეროვნული კორპუსის არქიტექტონიკას, საძიებო სისტემას და კვლევის პროცესში კორპუსის ეფექტურად გამოყენების წესებს.
ლექციებს ჩაატარებენ ფრანკფურტის გოეთეს უნივერსიტეტისა და თსუ-ს თანამშრომლები და ახალგაზრდა მეცნიერები

რეგისტრაციისათვის დააჭირეთ ღილაკს

შემოაბიჯე დიგიტალურ ქართველოლოგიაში!